Ovlaštena radionica za tahografe

BOSNAEXPRES DD pruža usluge pregleda, kalibracije (baždarenja) tahografa, ograničivača brzine i servisiranje tahografa svih tipova (analogni 1311, 1314, 1318, 1319, 1324 i digitalni 1381)


BOSNAEXPRES DD je ovlaštena radionica za opravku tahografa (analogni i digitalni) od strane renomiranog proizvođača tahografa VDO. Imamo zadatak da kvalitetno, brzo i pouzdano izvršimo servisiranje uređaja.


Takođe vršimo prenos podataka sa digitalnih kartica vozača ("čišćenje kartica") kao i digitalnih tahografa orginalnim čitačima VDO kao i analiziranje podataka i printanje izvještaja preko VDO TIS-Web programa.


Nermin Šeljmo, dipl.ing.saob.

Kontakt: +387 63 286 222

e-mail: tahograf@bosnaexpres.ba