HOMOLOGACIJA I CERTIFICIRANJE

Homologacija pojedinačnog  vozila provodi se za nova i polovna vozila, koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe. Svako vozilo, prije uvoznog carinjenja i njegova pripadajuća dokumentacija osim propisom izuzetih, podliježu homologacijskom pregledu. Homologacija motornih vozila, (uključujući i rezervne dijelove), predstavlja postupak ocjenjivanja stanja, odnosno da li određeno vozilo u cjelini, ili neki njegov dio ili oprema, odgovaraju zahtjevima EU direktiva ili ECE pravilnicima. Pri homologaciji vozila, (uključujući i rezervne dijelove), se ispituju i potvrđuju uređaji bitni za sigurnost vozila u cjelini, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila. U takve se ubrajaju uređaji bitni za aktivnu sigurnost vozila (kočnice, upravljački mehanizam, svjetla, signalni uređaji, pneumatici i sl.), za pasivnu sigurnost vozila (sigurnosni pojasevi, sjedišta za djecu, unutarnja oprema, protivpožarna zaštita i sl.), za opću sigurnost vozila (zaštita od neovlaštene upotrebe i sl.) i za ekološki kvalitet vozila (toksična izduvna emisija, buka, radiofrekvencijske smetnje i sl.). Tehnički servis „Bosnaexpres“ d.d. od 07.02.2013. godine rješenjem Ministarstva za promet i komunikacije BIH obavlja poslove homologacije i certificiranja vozila.

 

Ispitivanje iz oblasti certificiranja, prema Pravilniku, obuhvaćaju sljedeće vrste ispitivanja i certificiranja/atestiranja koje možete obaviti u našem servisu:

-        Identifikacija vozila i utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila,

-        Verifikacija  i ukucavanje brojeva na pogonski agregat ili šasiju vozila,

-        Ispitivanje vozila kod zamjene šasije ili pogonskog agregata vozila,

-        Ispitivanje vozila kod namjenske prepravke i rekonstrukcije vozila,

-        Ispitivanje vozila kod ugradnje sistema za pogon na alternativna goriva LPG/CNG,

-        Ispitivanje vozila za prevoz opasnih materija u skladu sa međunarodnim sporazumom o prevozu opasnih materija ADR,

-        Pregled vozila za CEMT potvrdu.

 

Sposobnost i usluga našeg servisa su na vrhunskom nivou:

-        Brza i efikasna usluga,

-        Obrada automobila u što kraćem roku,

-        Fotografisanje automobila,

-        Dostupnost vašim potrebama od 07:00h do 16:00h,

-        Provjera mogućnosti uvoza automobila.

 

 

Za sve informacije i za cijene postupka homologacije određenih kategorija vozila kao i za cijene certificiranja/atesta za određena ispitivanja vozila obratite se na brojeve telefona:

+387 32 692 609;

+387 63 286 214

ili na e-mail:

bosnaexpres.homologacija@gmail.com (Homologacija);

bosnaexpres.certificiranje@gmail.com (Certificiranje).